ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://azgharbi.basijkargari.ir/news/بیانیه-سازمان-بسیج-کارگران-و-کارخانجات-سپاه-شهدا-بمناسبت-هفته-بسیج

11