ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://basijkargari.ir/news/بازدید-مسئول-سازمان-بسیج-کارگران-و-کارخانجات-کشور-از-حوزه-و-پایگاه-های-استان-تهران