ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://basijkargari.ir/news/برگزاری-همایش-آموزش-و-توانمندسازی-مسئولین-بسیج-کارگران-و-کارخانجات-در-مشهد-گروه‌های-جهادی-برای