ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/10040/توزیع-۲۵۰-بسته-معیشتی-و-قربانی-کردن-13-رأ/