ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/11370/حدیث-روز-برپا-داشتن-حدود-الهی/