ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/1382/اگر-مردم-پای-کار-انقلاب-نیایند-یعنی-کار/