ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/1443/آثار-همدلی-و-کمک-مؤمنانه-از-منظر-روایات/

11