ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/3341/مسجد-در-قیامت-از-ما-شکایت-می‌کند-هیأت‌/