ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/4028/امام-محله-باید-غمخوار-مردم-باشد-تا-نفوذ/