ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/4136/رمزگشایی-از-یک-قیام-مردمی-توسط-امامان-م/