ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/4995/منظور-از-مسجدمحوری-در-حل-مسئله-شناخت-ظر/