ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/5348/گزارشی-از-فعالیت‌-مساجد-کرمان-در-ایام/