ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/5740/مسجدی-که-به-ابتکار-امامش-مقر-محرومیت-زد/

11