ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/6054/لزوم-شناسایی-و-الگوسازی-از-امامان-موفق/

11