ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/7315/قلم-و-قدمی-که-خرج-اشاعه-فرهنگ-اسلامی-شد/