ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/8951/توزیع-۸۰۰-بسته-معیشتی-در-بین-اقشار-نیاز/