ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/voice/امامت-میانی-و-مسئله-غدیر/

11