ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/voice/تبیین-طرح-راهبردی-رهبری-در-جمع-امام-پای/