ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://bonyadehedayat.com/voice/قرائت-پیام-حضرت-آیت-الله-سبحانی-حفظه-ال/