ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://book.ammarfilm.ir/این-یک-درخت-است،-نیست؟/

این یک درخت است، نیست؟