ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://book.ammarfilm.ir/بررسی-تضاد-یا-تقابل-فرهنگی-سینمای-سیاس/

بررسی تضاد یا تقابل فرهنگی سینمای سیاسی در دیپلماسی رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران