ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://book.ammarfilm.ir/نویسنده-بدون-دست-the-writer-with-no-hands/

نویسنده بدون دست (The Writer With No Hands)