ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://book.ammarfilm.ir/هدف‌گیری،-برنامه‌ریزی-و-مدیریت-فرهن/

هدف‌گیری، برنامه‌ریزی و مدیریت فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری