جدول حمایت‌های موسسه سینماشهر از سینماهای کشور اعلام شد