حضور 156هزار757 نفر در یک روز/ استقبال گسترده مردم از اکران حمایتی فیلم های«هناس» و «بدون قرار قبلی»