در نشست خبری «آئین رونمایی از زیرساخت‌های نوین سینمایی ایران» مطرح شد: