ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://dastgheibeshirazi.com/content_details/5159/دیدار-خدام-و-دست-اندرکاران-برنامه-های-نوروزی-حرم-مطهر-با-حضرت-آیت-الله-سید-علی-اصغر-دستغیب