ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://dastgheibeshirazi.com/content_details/5191/اطلاعیه-مبنی-بر-اظهار-نظر-نسبت-به-نامزدها-و-لیست-های-تهیه-شده-جهت-انتخابات-دوره-ششم-شورای-اسلامی-شهر-شیراز