ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://digital98.ir/nastaliq-font-collection/