et://msg_url?url=%20&text= ایتا - اشتراک گذاری لینک در ایتا
https://ebcard.link/Crx_Bot متاورس پیوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال، دنیای آواتارها و نسل بعدی اینترنت است .نوعی واقعیت مجازی دیجیتال جایگزین که کاربران در اون زندگی، کار، تحصیل و معاشرت می کنن و همیشه آنلاین هستند.