ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://emila.ir/instagram-delete-account/