ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://emila.ir/jquery-installation/