ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/آیا-کشتن-هیتلر-در-زمان-کودکی‌اش-کاری-ا/