ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/اخلاق-توحیدی-انفسی-از-دیدگاه-علامه-طبا/