ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/باورِ-بی‌دلیل،-همواره-از-نظر-اخلاقی-ا/