ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/بررسی-غایت-اخلاق-از-دیدگاه-ابن-سینا/