ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/جوابیه‌ای-بر-آیا-کشتن-هیتلر-در-زمان-ک/