ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/حب-و-عشق-الهی-و-نقش-آن-در-انگیزش-اخلاقی-ا/