ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/دوره-تربیت-مربی-فلسفه-برای-با-کودکان-ف/