ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/قاعده-زرین-در-حدیث-و-اخلاق/