ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/معرفی-کتاب-اخلاق-مسیحی-در-مواجهه-با-پر/