ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/نیگل-در-همان-پارادایم-بی‌طرفی-قرار-دا/