ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/وظایف-اخلاقی-خداوند-در-قرآن-کریم/