ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/کتاب-شناخت-فلسفه-اخلاق-در-تفکر-اسلامی-د/