ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/گزارشی-از-کارگاه-۳۴-فلسفه-اخلاق/