ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://ethicshouse.ir/گزارشی-از-کارگاه-۳۵-فلسفه-اخلاق/