ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/مقاطع-تحصیلی/کارشناسی-ارشد-ناپیوسته/56-روانشناسی-عمومی