ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/all-announcements/557-اطلاعیه-آموزش-در-خصوص-تغییر-برنامه-امتحانی-به-دلیل-تداخل-با-برنامه-زمانی-انتخابات