ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/all-announcements/621-اطلاعیه-مربوط-به-حذف-فایل-کلاس-های-ضبط-شده-ترم-گذشته-در-ترم-جدید