ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://festivals.iranrhdm.ir/showContent?contentId=4201 اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت

11